Brabants Landschap

Weidevogelwerk - nr. 35 - december 2019 (27/12/2019)

       December-2019


Fijne feestdagen

Dit is het laatste Weidevogelwerk van dit jaar. Wat is het weer snel gegaan. En wat was het weer een bijzonder jaar. Een jaar met hoogtepunten, maar helaas ook wel wat dieptepunten. Zo werden er in de eerste broedronde van de kieviten nauwelijks kuikens groot vanwege de droogte. En in sommige zoekgebieden sloeg de vergrijzing zo hard toe dat er nog nauwelijks legsels te vinden waren. Maar er is ook goed nieuws! Het uitkomstpercentage van alle legsels samen is dit jaar hoger dan in de afgelopen 4 jaar, en het aantal uitgekomen legsels is het hoogst sinds 2014. Ook het predatiecijfer is minder hoog. 

Deze goede resultaten zijn behaald dankzij de enorme inzet van de zevenhonderd (!) weidevogelbeschermers die Brabant rijk is. Wij, het weidevogelteam van Brabants Landschap, willen iedereen die zich hiervoor heeft ingezet hartelijk bedanken. Op woensdagavond 19 februari 2020 worden de resultaten van het seizoen gepresenteerd op de Jaaravond in het Provinciehuis in Den Bosch. Weidevogelbeschermers, boeren en andere geïnteresseerden zijn welkom om hierbij aanwezig te zijn. Noteer de datum in je (nieuwe) agenda. 

Mogelijk kom je in dit Weidevogelwerk artikelen tegen die je al eerder gezien hebt. Door een technisch probleem is de vorige editie lang niet overal aangekomen. Vandaar dat we een deel van de inhoud nu opnieuw hebben opgenomen.

We wensen alle lezers fijne feestdagen en een goed, gezond en weidevogelrijk 2020 toe! 

 

Fijne feestdagen
 
Einde van het jaar: tijd voor bedankjes en contact met elkaar
 
Blijf van de nesten af...
 
E-learning 'Leer je Groen'!
 
Broedgeval gesignaleerd, legsel (nog) niet gevonden
 
Wij dagen je uit!
 
Ra Ra
 
Einde van het jaar: tijd voor bedankjes en contact met elkaar

 

Veel weidevogelgroepen gebruiken de feestdagen aan het einde van het jaar om hun boeren en vrijwilligers te bedanken voor hun inzet. En dat is een uitstekend plan! Want er wordt door alle partijen heel wat moeite gedaan voor de weidevogels, en hoewel niemand als doel heeft om een complimentje te krijgen, doet zoiets toch altijd goed.

Sommige groepen maken een mooie kerstkaart die naar alle deelnemende boeren en vrijwilligers gaat. Wanneer er een eigen jaarverslag wordt gemaakt kan dat meteen mee. Er zijn ook groepen die, bijvoorbeeld door jaarrond mee te doen aan allerlei acties, wat meer in kas hebben. Zij bezorgen boeren en vrijwilligers soms een leuke attentie als dank, bijvoorbeeld een nestkastje, een kerstbrood of een streekproduct.

De kerstkaarten, -kadootjes en jaarverslagen worden altijd zeer gewaardeerd en kunnen daardoor stimulerend werken. Doet jouw groep dit nog niet, denk er dan eens over, het kan de samenwerking goed doen. Vóór Kerst zal dat waarschijnlijk niet meer lukken, maar rond Nieuwjaar is natuurlijk ook een mooie tijd daarvoor. Of noteer het vast in je agenda voor komend jaar…  

Overigens is het ook een heel mooi idee om als dank voor alle inzet een excursie te organiseren voor boeren en vrijwilligers samen, bijvoorbeeld naar een gebied waar veel vogels overwinteren, zoals de Vughtse Gement of het Beleven met haar wilde zwanen. De winter is daarvoor een mooie tijd, omdat zowel boeren als vrijwilligers dan meer tijd hebben. En vergeet daarbij niet de loonwerkers uit te nodigen. Al zal lang niet iedereen meegaan, de uitnodiging op zich wordt meestal zeer gewaardeerd!

Blijf van de nesten af...

De vrijwilligers van Weidevogelgroep ABG gemeenten deden in een van hun deelgebieden een opmerkelijke vondst. Bij 17 kievitlegsels lagen opvallende markeerstenen! Omdat er in het gebied al enkele jaren eierdieven actief zijn was de groep bang dat de stenen werden neergelegd door kwaadwillenden die later de kievitseieren wilden komen ophalen. Daarom werd een bord geplaatst met daarop de boodschap: 'Van de nesten afblijven: camerabewaking!' Gelukkig zijn alle 17 legsels blijven liggen op de plek waar zij door de kieviten waren neergelegd. Mooi werk van deze vrijwilligers, al hadden ze natuurlijk veel liever gehad dat ze dit niet hadden hoeven doen! 

 

E-learning 'Leer je Groen'!

Brabants Landschap heeft, samen met andere natuurorganisaties, een e-learning platform: Leer je Groen. Hierin is een module over weidevogels. Deze is interessant voor nieuwe vrijwilligers, om zich voor te bereiden op het veldwerk. Maar ook als je al langer actief bent met weidevogelbescherming is het leuk om je kennis te testen. Misschien een aardige activiteit voor in de Kerstvakantie? 

Mocht je agrariërs binnen je groep hebben die echt in weidevogels geïnteresserd zijn, kun je hen de link natuurlijk ook doorsturen. 
Er zijn ook andere modules, bijvoorbeeld over knotbomen en bijvriendelijk beheer... 

Nieuwsgierig geworden? Klik HIER en je krijgt duidelijk uitgelegd hoe het werkt, waarna je direct aan de slag kunt.   

Broedgeval gesignaleerd, legsel (nog) niet gevonden

Elk seizoen gebeurt het wel een of meer beschermingsgroepen: je weet, aan de hand van het gedrag van de vogels, dat er ergens een grutto of een wulp in het lange gras zit te broeden. Maar je hebt het legsel nog niet gevonden, omdat je nog niet voldoende tijd hebt gehad of omdat ze heel moeilijk te vinden zijn. Een paar dagen later heb je er tijd voor vrij gemaakt, vertrekt vol goede moed naar het bewuste perceel om daar tot de ontdekking te komen dat het gras al gemaaid is... 

Uit zulke situaties blijkt weer duidelijk hoe belangrijk het is om goed contact met de agrariërs te onderhouden. Niet alleen om de locaties van de gevonden legsels door te geven, maar vertel ook over wat daaraan vooraf gaat. Als het gras lang is, het moment van maaien eraan komt en de grondgebruiker heeft van jou gehoord dat er mogelijk vogels zitten te broeden in het hoge gras, dan is de kans natuurlijk veel kleiner dat het mis gaat, dan wanneer hij of zij van niets weet. Bovendien kan zo'n gesprekje misschien nog informatie opleveren over de legsellocaties. Wie weet heeft de boer iets gezien? Communiceer dus zoveel mogelijk, laat weten waar je mee bezig bent en wat je verwacht. Het beschermingswerk wordt zo ook veel meer iets van agrariër en vrijwilliger samen. Dat kan het plezieriger en succesvoller maken. 

 

Wij dagen je uit!

Iedere vrijwilliger heeft er inmiddels wel over gehoord en velen passen het al toe: legsels invoeren direct in het veld met behulp van je MOBIEL! De mensen die het al gebruiken vinden het reuze makkelijk en de gegevens worden snel en gemakkelijk compleet. Zo staat er meteen een stip op de plek waar het legsel gevonden wordt en kun je alle legsels later op je computer terug zien op een lijst en op kaart. Deze kun je naar de andere vrijwilligers en naar de boeren sturen. Je kunt ook een kaart maken met de resultaten van de door jullie gevonden legsels, en er zijn nog heel veel andere mogelijkheden. Bijna alle gebruikers zijn er erg enthousiast over. Op de afbeeldingen hiernaast op de eerste foto een aantal in het veld ingevoerde legsels en op de tweede de resultaten. 

Ook mensen met weinig ervaring op de computer of de mobiele telefoon kunnen het leren, het is echt niet moeilijk en met een klein beetje oefenen tijdens een gezellig avondje lukt het nagenoeg iedereen!

Groepen die dit op willen pakken kunnen instructie krijgen van het weidevogelteam, en mocht het in het veld even niet lukken dan kun je ons altijd bellen voor hulp. 

Wat ook een groot voordeel is: je hoeft aan het einde van het seizoen niet meer alle legselgegevens over te typen vanuit de witte boekjes. Je bent gewoon klaar na het invoeren van het laatst gevonden legsel. 

Binnen jouw groep kunnen alle zoekgroepjes (of loopgroepjes) apart invoeren. Ze krijgen allemaal eigen invoercodes, waardoor ze alleen bij 'hun' boeren kunnen invoeren. 

Voer jij nog steeds in vanuit de witte boekjes? Dat is veel te veel werk! Doe jezelf een plezier en neem binnenkort contact op met Annette of Anja om een oefenavond af te spreken. We helpen jullie graag en we dagen je uit het te proberen! Bel of mail je ons?

 

 

Ra Ra

Tot slot nog 2 raadsels waar weidevogelgroepen voor kwamen te staan het afgelopen seizoen: 

Ton de Peffer van Weidevogelgroep 'de Duinboeren': 
'Op 11 april vonden we een kievietsnest dat we in een mandje gelegd en gemarkeerd hebben. De loonwerker heeft er daarna keurig omheen gewerkt. Als we de week erna met de telescoop kijken zien we geen vogel en geen mandje. De stokken en de nestplaats waar omheen gewerkt is zijn wel duidelijk zichtbaar. Als we het perceel oplopen vliegt drie meter links van de stokken een kievit op... Aangekomen bij de plaats die we gemarkeerd hebben zien we het mandje niet, maar waar de vogel opvloog ligt het wel, met drie eieren ernaast. De kievit is er gewoon weer op gaan zitten en heeft het nest keurig uitgebroed! Wat er gebeurd is zullen we nooit weten.' 

Ook in Hilvarenbeek krabden vrijwilligers zich een goed achter de oren. Daar werden diagonaal over een heel maisperceel 2 sporen aangetroffen op ongeveer 15 centimeter uit elkaar. Geen diersporen, maar heel smalle wielsporen. Helaas hebben we hier geen foto's van. Wat hier aan de hand is geweest is nog altijd niet duidelijk, dus wanneer je als lezer een idee hebt wat dit zou kunnen zijn dan horen we het graag! 

Heb je zelf ook iets vreemds, aardigs of heel bijzonders beleefd in het veld, meld het ons dan. Wie weet vind je jouw belevenis een volgende keer terug in het Weidevogelwerk! 

 

 

KLIK HIER OM U AAN TE MELDEN OF KLIK HIER OM U AF TE MELDEN VOOR DEZE NIEUWSBRIEF
U KUNT DEZE NIEUWSBRIEF OOK ONLINE LEZEN INDIEN DEZE NIET GOED WORDT WEERGEGEVEN

Deze nieuwsbrief is mede tot stand gekomen dankzij:   Nationale Postcode Loterij     Provincie Noord Brabant