Brabants Landschap

Vleermuiswerk - nr. 10 - December 2018 (17/12/2018)

December 2018


Inleiding

Terwijl de vleermuizen al in winterslaap zijn, zijn wij druk bezig met het afronden van het jaar. Ook voor 2018 gaan we weer een overzicht maken van de behandelde meldingen van vleermuizen en steenmarters in gebouwen. Deze gegevens halen we uit de meldingsformulieren die dit jaar zijn ingevuld. Tot nu toe zijn er al 45 meldingen doorgegeven via het fomulier. De meldingen lopen uiteen van één vleermuis tot een hele kraamkolonie.

In deze nieuwsbrief bespreken we twee opvallende meldingen. Daarnaast wordt er aandacht geschonken aan Zoogdier Onderzoek Tilburg (ZOT), verbetering van vleermuis winterverblijven, een leuke biodiversiteitsactie van Natuurwerkgroep Liempde, een opvallende waarneming op een cameraval en een vliegkooi.

Denk eraan de meldingen van dit jaar vóór februari 2019 door te geven (het meldingsformulier is hier te vinden).

We wensen jullie alvast fijne feestdagen en veel lees plezier!

 

 

 

Inleiding
 
Vallend blad
 
Zoogdier Onderzoek Tilburg (ZOT)
 
Project winterverblijven
 
Langs de waterkant
 
Bijvangst
 
Biodiversiteitsactie
 
Nieuwe vliegkooi
 
Vallend blad

Ongetwijfeld de meest bizarre vleermuismelding van 2018 kwam in november binnen uit Rosmalen. Gebruikmakend van het mooie herfstweer hadden bewoners de buitenkant van hun huis geschilderd. Bij het inspecteren van het schilderwerk viel hen op dat op de voordeur een vlek zat. Op het eerste oog was het een boomblad, dat vastgekleefd zat aan de deur. Maar dichterbij bleek “het blad” ineens te bewegen. Het ging niet om een blad maar om een vleermuis! Vrijwilligers Henk en Koos de Wit meenden al veel meegemaakt te hebben, maar ook voor hen was dit iets volkomen nieuws. Uiterst voorzichtig haalden zij de vleermuis (een gewone dwergvleermuis) van de deur en brachten deze naar de Vleermuisopvang van Antoinette van Wilgen. Daar kostte het veel tijd om de met verf besmeurde vleermuis schoon te maken. Een dag later kon Antoinette nog wat haar met verfklodders wegknippen en de staartvlieghuid vrijmaken. Behalve een scheur in de vleugelhuid leek het dier verder geen verwondingen opgelopen te hebben. Binnen een dag at deze taaie rakker zelfs al een beetje. Het herstel zet zich intussen voort en het dier blijkt over een gezonde eetlust te beschikken. Na een volledig herstel kan het dier in het voorjaar weer vrijgelaten worden. Hopelijk blijft het daarna ver weg van pas geschilderde deuren.

 

Zoogdier Onderzoek Tilburg (ZOT)

Binnen de KNNV Tilburg is een zoogdierwerkgroep actief onder de pakkende naam Zoogdier Onderzoek Tilburg (ZOT). Zoals de naam al aangeeft gaat de belangstelling van de werkgroep uit naar alle zoogdieren, van groot tot klein. Maar vleermuizen krijgen extra-aandacht, want Tilburg vormt een ware hotspot voor de diersoort. De combinatie van oude bebouwing met vele parken en lanen biedt heel wat vleermuizen een prima onderkomen en voedselzoekgebied. Dat vleermuizen een prominente plaats innemen binnen ZOT is niet op de laatste plaats te danken aan de coördinator, Erik Korsten. Erik is werkzaam binnen de Zoogdiervereniging én fanatiek vleermuisliefhebber. De werkgroep telt méér professionals waaronder Micha Cillessen (stadsecoloog voor de gemeente Tilburg), Jos Marcelissen (bioloog/docent) en Eva Henrard (bioloog). Met deze - en andere liefhebbers – in de gelederen is het duidelijk dat ZOT veel kennis in huis heeft. Kennis die graag gedeeld én ingezet wordt, vooral wanneer sprake zou zijn van “vleermuisoverlast”. Zelfs voor deze kenners blijkt het niet altijd eenvoudig om te ontdekken waar de vleermuizen in zo’n geval huizen. Wanneer dan een slaapplaats van de vleermuizen ontdekt is, kunnen maatregelen worden genomen. Een mooi voorbeeld van hoe je samen iets doet voor vleermuizen, er plezier aan beleeft en van elkaar leert.

Project winterverblijven

Verschillende vleermuiswinterverblijven hebben weinig tot zeer weinig wegkruipmogelijkheden. Veel kelders zijn goedbedoeld aangelegd maar voldoen niet aan de specifieke eisen die vleermuizen aan hun winterverblijf stellen. Carlo Wijnen, vrijwilliger van de vleermuiswerkgroep Noord-Brabant, diende daarom een LAL-project (Leefgebied Agrarisch Landschap) bij het Coördinatiepunt Landschapsbeheer in om in diverse kelders, zowel particulier beheerd alsook door natuurinstellingen dan wel gemeentes, wegkruipstenen te plaatsen. Deze stenen zorgen voor meer wegkruipmogelijkheden en zorgen er tegelijk voor dat de vleermuizen in verschillende micro-klimaatjes de winter door kunnen brengen.

Tot nu toe zijn er 17 verblijven verbeterd en staan er drie verblijven nog op de lijst voor na de winterperiode. Op de website van de zoogdiervereniging is hier meer achtergrond informatie te vinden. 

 

Langs de waterkant

De kans dat je een steenmarter tegenkomt is uitermate klein. Toch blijkt de steenmarter zich ongezien op te houden op heel wat plaatsen. Slechts in een enkel geval wordt zijn aanwezigheid opgemerkt, meestal door de vondst van een verkeersslachtoffer, door uitwerpselen op zolder of omdat hij ineens in beeld komt op een wildcamera. Dat overkwam een vrijwilliger van “Calutra”, een groep die zich bezig houdt met de bever en otter. Sporen langs de Dommel bij Eindhoven hadden eerder al de aandacht getrokken van de vrijwilliger. Hij vermoedde dat er bevers huisden. Tot zijn grote verbazing kreeg hij geen bever, maar een steenmarter op zijn wildcamera. Niemand die het dier hier ooit eerder gezien had en die ook niet deze sporen achter had kunnen laten. En ja hoor, twee dagen later paradeerde alsnog  een volwassen bever met een dikke tak in zijn bek door het beeld.

Bijvangst

Al meer dan tien jaar wordt er vogelonderzoek uitgevoerd in natuurgebied de Kaaistoep in Tilburg. Met mistnetten vangen de onderzoekers er vogels om ze te ringen en vervolgens weer los te laten. In de zomer van 2018 lag de focus op de Nachtzwaluw, een zeldzame soort die zich gevestigd heeft op het centrale heideveld De Sijsten (tegen de Kaaistoep aan). Dat leverde een onverwachte bijvangst op in de vorm van een vleermuis. Die was daar niet van gediend en beet twee ringers in hun hand toen ze hem bevrijdden uit het net. Eén van de aanwezigen maakte zich zorgen over de bijtwondjes en belde een kenner om advies. Uit de beschrijving van het losgelaten dier werd snel duidelijk dat het om een laatvlieger ging, uitgerekend de soort die besmet kan zijn met het rabiësvirus. Van 15 tot 20% van de onderzochte exemplaren van deze vleermuis is vastgesteld dat zij met rabiës (hondsdolheid) besmet zijn. Deze ziekte kan bij mensen ernstige gevolgen hebben, zelfs resulterend in ademhalingstilstand of hartproblemen. Om elk risico te vermijden lieten de ringers zich inenten en blijven zij langdurig onder controle van de huisarts. Waarmee weer eens aangetoond is dat je voorzichtig om moet gaan met vleermuizen.

Alle vrijwilligers van het meldingsnetwerk zijn ingeënt tegen rabiës, waarbij de vaccinatie door Brabants Landschap wordt vergoed.

Biodiversiteitsactie

Overal in Brabant wordt hard gewerkt om de biodiversiteit een forse duw te geven. Het provinciale project ErvenPlus (klik hier voor meer informatie over het project), gecoördineerd door Brabants Landschap, is waarschijnlijk de meest bekende en meest succesvolle actie op dit gebied. Heel wat erven in het buitengebied zijn dankzij deze actie aantrekkelijker geworden voor soorten, die onze hulp hard nodig hebben. Denk aan mussen, steenuilen, zwaluwen en vleermuizen.

In navolging van deze actie gaat Natuurwerkgroep Liempde van start met een soortgelijke actie. Het grote verschil met ErvenPlus is dat nu ook erven binnen de bebouwde kom aandacht krijgen. Biodiversiteit beperkt zich immers niet tot het buitengebied en ook initiatieven rondom huis zijn welkom. Bewoners van Liempde kunnen in aanmerking komen voor struiken, die aantrekkelijk zijn voor vlinders en bijen, én voor een vleermuiskast. De Liempdse Biodiversiteitsactie kan zo soelaas bieden aan vleermuizen die hun elders onderkomen verloren zijn. De kleinschalige opzet van deze actie kan als blauwdruk dienen voor andere natuur(werk)groepen of IVN’s. Heeft u interesse: neem dan contact op via info@natuurwerkgroepliempde.nl

 

Nieuwe vliegkooi

De Vleermuisopvang Oss, gerund door Antoinette van Wilgen, is de nummer 1 voor vleermuizen in nood.  Door ruimtegebrek bij de opvang bood vrijwilliger Carlo Wijnen aan een vliegkooi in hem in de tuin te plaatsen. De vliegkooi is een ruimte waarin de vleermuizen, die medisch beter zijn verklaard door Antoinette, veilig kunnen vliegen zodat ze weer voldoende vliegsterk zijn voordat ze weer uitgezet worden. Zo kunnen ze per jaar 15-20 stuks (ong. 30% van de vleermuizen die aangeboden worden in Oss) hun vrijheid teruggeven.

In januari 2017 vernielde een zware storm echter de vliegkooi bij Carlo. Aangezien de vliegkooi gerepareerd moest worden, maakte Carlo meteen van de gelegenheid gebruik om de vliegkooi te vergroten van 2x3x1,7m naar 7x3x2,2m. Niet alleen is de nieuw kooi groter zodat grotere soorten ook beter kunnen vliegen, maar het kan nu ook in tweeën worden gedeeld waardoor er meer kleinere dieren tegelijk in kunnen. 

KLIK HIER OM U AAN TE MELDEN OF KLIK HIER OM U AF TE MELDEN VOOR DEZE NIEUWSBRIEF
U KUNT DEZE NIEUWSBRIEF OOK ONLINE LEZEN INDIEN DEZE NIET GOED WORDT WEERGEGEVEN

Vleermuiswerk komt tot stand door de samenwerkende
vleermuiswerkgroepen het Coördinatiepunt Landschapsbeheer.
Nationale Postcode Loterij     Provincie Noord Brabant