Brabants Landschap

Uilenwerk - nr. 119 - November 2017 (27/11/2017)

       November 2017


Inleiding

We hebben bijna alle uilengegevensop een rij, zodat er gestart kan worden met het jaarverslag over de uilenbescherming. Ondertussen kunnen buiten de nestkasten weer schoongemaakt worden en breekt er een rustigere periode aan. Toch is er genoeg te melden. 
Zo werden er mooie beleeden vrijgegeven van een broedend steenuil mannetje, doen we een oproepje naar waarnemingen over aparte prooien van uilen, zijn er infor-avonden geweest over ErvenPlus, is er een nieuw boek over de kerkuilen gepubliseerd en wordt er onderzoek naar de velduil gedaan.

Veel leesplezier!

 

Inleiding
 
Broedend steenuilen mannetje
 
ErvenPlus info-avonden
 
Prooien in nestkasten
 
Nieuw boek: De kerkuil van Johan de Jong
 
Velduil onderzoek
 
Broedend steenuilen mannetje

Zaterdag 7 oktober 2017 was de landelijke uilendag in Meppel. Op een van de presentaties werd over een opvallend geval van een broedend steenuil mannetje verteld.   Dit mannetje nam het broeden van het vrouwtje over nadat ze was verdwenen. Normaal broedt alleen het vrouwtje terwijl het mannetje zorgt voor het voedsel en het bewaken van het nest. Dit gedrag is mooi vast gelegd door camera’s van “Beleef de lente”. Een filmpje waar alle activiteit van dit nestje te zien is, is hier te vinden. Een bijzonder geval, wel jammer dat het mannetje de jongen niet heeft kunnen redden.

 

ErvenPlus info-avonden

Op 4 en 18 oktober zijn er informatie-avonden gehouden over het project ErvenPlus. Ondertussen zijn er 23 gemeentes die deelnemen en hebben er al 481 mensen hun erf aangemeld. Op veel van deze erven wordt naast aanplant van inheems struiken en bomen ook het plaatsen van nestkasten geadviseerd. Dit kunnen nestkasten voor mussen, spreeuwen, uilen en torenvalken zijn. Maar, ook slaapkasten voor vleermuizen behoren tot de maatregelen. Het plaatsen van uilen-, torenvalk- en zwaluwkasten moet worden uitgevoerd door vrijwilligers die hier ervaring mee hebben (vaak leden van een uilenwerkgroep of een weidevogelgroep). Voor de overige nestkasten kan een erfeigenaar uit de voeten met de meegeleverde infobladen. Verder zijn er mensen nodig om te helpen bij de verspreiding van de nestkasten en de monitoring van de erven. De aanwezigen op de info-avond kregen uitleg over het project en er werd aangegeven waarvoor we hulp zoeken. 

De eerste levering van de nestkasten was in oktober in Landerd. Andere gemeenten zullen aankomende winter en lente volgen. Vrijwilligers die het leuk vinden om te helpen kunnen zich opgeven door een mail te sturen naar erfvogelsbrabant@gmail.com.  

Prooien in nestkasten

De meest voorkomende prooien van kerk- en steenuilen zijn muizen. Daarnaast worden een hoop andere prooien gevonden in de nestkasten van zowel steen- als kerkuilen. Zo zijn er al prooien gevonden van houtsnip, kikker, bruine rat maar ook van groene specht en wezel. Heeft u zelf ook aparte prooien bij uilennesten gezien? Geef het door aan ons, door een mail met een foto te sturen naar uilenbeschermingbrabant@gmail.com. Wij zijn erg benieuwd wat uw ervaringen zijn!

Foto: Andre Eijkenaar

 

Nieuw boek: De kerkuil van Johan de Jong

'De kerkuil' is een nieuw boek over de ecologie, het gedrag en de bescherming van de kerkuil, geschreven voor bioloog en kerkuilexpert Johan de Jong, is uit. Dit boek bevat de nieuwste informatie over deze soort. Door het actief beschermen van deze soort, met hulp van vele vrijwilligers, is er steeds meer bekend geworden over de kerkuil.

Vrijwilligers kunnen beter wachten met het bestellen van dit boek, want op de provinciale jaaravond uilenbescherming zal Johan de Jong aanwezig zijn om zijn nieuwe boek te signeren. De jaaravond zal plaatsvinden op 18 april 2018. 

 

Velduil onderzoek

Naar een toch vrij mysterieuze soort, de velduil, wordt momenteel meer onderzoek gedaan. Het is bekend dat de aantallen van deze soort erg fluctueert met de muizenstand. Maar hoe deze uil de muizen weet te vinden en welk beheer de velduil helpt is nog onbekend. Door middel van GPS zenders gaat Raymond Klaassen, van de Werkgroep Grauwe Kiekendief, gezenderde velduilen volgen. Zo wordt er meer bekend over welke gebieden deze uilen gebruiken en hoe belangrijk de voedselakkers zijn. Op de vogelakkers blijft het gewas wat daar geteeld wordt staan. Deze akkers trekt muizen aan wat vervolgens weer roofvogels aantrekt. Het zendertje is een blokje van 5 gram en de gegevens kunnen via telefoonpalen naar onderzoekers over de hele wereld worden gestuurd! Meer informatie is hier te vinden. 

In Brabant is de velduil een zeldzame verschijning. Maar toch kun je 'm met een beetje geluk ook in de schemering spotten. Uit waarnemingen bijkt dat uitgesteld maaien en akkerranden een aantrekkingskracht hebben op deze soort. 

KLIK HIER OM U AAN TE MELDEN OF KLIK HIER OM U AF TE MELDEN VOOR DEZE NIEUWSBRIEF
U KUNT DEZE NIEUWSBRIEF OOK ONLINE LEZEN INDIEN DEZE NIET GOED WORDT WEERGEGEVEN

Deze nieuwsbrief is mede tot stand gekomen dankzij:   Nationale Postcode Loterij     Provincie Noord Brabant