Brabants Landschap

ErvenPlus - nr. 2 - November 2017 (17/08/2018)

November 2017


Druk aan de slag

ErvenPlus is populair. Dat merken we wel aan de hoeveelheid aanmeldingen (al bijna 500 in nog geen jaar!) en gemeentes die mee willen doen (inmiddels al 23). De ambitie was om 350 erven aan te pakken in 3 jaar, dus die ambitie hebben we maar wat bijgesteld. Ondertussen zijn op vele erven erfscans gedaan en worden vrijwilligers op de hoogte gebracht. In de gemeente Landerd zijn de eerste nestkasten al uitgeleverd en over heel Brabant wordt deze maand het plantmateriaal gebracht. 

Mooi om te zien hoe enthousiast iedereen is om de biodiversiteit op erven een handje te helpen!

 

Druk aan de slag
 
Bijna 500 aanmeldingen!
 
Budget van gemeenten
 
Eerste nestkasten uitgereikt
 
ErvenPlus info-avonden
 
Levering plantmateriaal
 
Bijna 500 aanmeldingen!

De 500ste aanmelding voor ErvenPlus is bijna binnen! Als het zover is, ontvangt deze erfeigenaar van ons het boek 'Natuur aan huis' van Hans Peeters & Paula Huigen. Als we naar de meeste actieve gemeenten kijken, komen de meeste aanmeldingen uit Landerd (72), maar ook in de gemeente Uden (40), Oischot (36) en Best (43) hebben we hoge aantallen aanmeldingen ontvangen. We hebben ook aanmeldingen binnen uit gemeenten die nog niet mee doen met ErvenPlus. Deze deelnemers komen op een wachtlijst terecht en wie weet kunnen we bij deze mensen de komende jaren toch nog aan de slag. Ondertussen doet eenderde van de Brabantse gemeenten mee. 

Budget van gemeenten

Voor iedere deelnemende gemeente binnen ErvenPlus wordt een budget vastgeteld dat besteed wordt voor erfscans, het uitwerken van een ErvenPlus-plan en het leveren van plantgoed & soortgerichte maatregelen. De hoogte van budget is afhankelijk van de bijdrage van een gemeente. De bijdrage wordt verdubbeld vanuit het project. Deze verdubbeling is gefinancieerd door de Provincie Noord-Brabant, Streekfonds het Groene Woud en de Nationale Postcode Loterij.

Door het hoge aantal aanmeldingen is bij de meeste gemeentes het budget inmiddels al uitgeput. Nieuwe aanmeldingen belanden hierdoor op een wachtrij. Gemeentes zoals Bernheze en Sint Anthonis hebben nog wel genoeg budget voor nieuwe aanmeldingen. 

Op de foto hiernaast is de 'mussenhotel' te zien. Deze nestkasten zijn in eerdere erfvogelprojecten al geplaatst op boerenerven. In het project Boekel was in het tweede seizoen ruim 40% van de nestkasten bezet. In Kempenland was dit in het eerste seizoen zo'n 15%. Omdat huismussen echte koloniebroeders zijn zitten ze graag dichtbij elkaar. De hotels die binnen ErvenPlus worden verspreid bieden dan ook onderdak aan 4 paartjes. De invliegopening zit laag, omdat huismussen hun nest graag 'omhoog bouwen' en dus van onderen naar boven kruipen om eieren te bebroeden en hun jongen te voeren. Dit hongerige jong is al groot genoeg om zelf naar de invliegopening te komen.  

 

Eerste nestkasten uitgereikt

Vrijdag 27 en 28 oktober zijn de eerste nestkasten uitgedeeld voor het ErvenPlus project voor de gemeente Landerd. Bij deze uitlevering was ook de burgemeester van Landerd, Marnix Bakermans, aanwezig. Het persbericht is hier te vinden. Andere gemeenten volgen deze winter en voorjaar.

Instructies over hoe een nestkast moet worden opgehangen zijn hier te vinden. Op deze pagina vind u infobladen over het ophangen van kasten voor de spreeuw, huismus, vleermuizen en vliegenvangers. Deze infobladen worden ook toegevoegd bij het uitleveren van de nestkasten. 
Kasten voor torenvalk, steenuil en kerkuil moeten worden opgehangen door vrijwilligers die hiermee ervaring hebben. Hiervoor worden per gemeente afspraken over gemaakt.

 

ErvenPlus info-avonden

Op 4 en 18 oktober zijn er informatieavonden gehouden voor natuurwerkgroepen en andere gïnteresseerden over het project ErvenPlus. Op deze avond werden vrijwilligers geïnformeerd over het project en werd aangegeven dat we op zoek zijn naar mensen die bij op de deelnemende erven nestkasten voor boerenzwaluw, torenvalk en uilen op willen hangen. Bij deze nestkasten is kennis nodig over hoe een kast het beste opgehangen moet worden. Verder zijn er mensen nodig om te helpen bij de verspreiding van de nestkasten in hun gemeente en de voor de monitoring van de erven. Hiervoor is een speciaal invoersysteem ontwikkeld zodat mensen via hun mobiel  direct de waarnemingen op 't erf  kunnen invoeren.

Vrijwilligers die het leuk vinden om te helpen kunnen zich opgeven door een mail te sturen naar erfvogelsbrabant@gmail.com.  

Levering plantmateriaal

Nu het najaar goed en wel is aangebroken, is het tijd om een begin te maken met het leveren van de eerste beplanting. Zo staan er al data gepland voor de levering van de gewenste planten en bomen in negen gemeentes, waaronder Oirschot, Bernheze, ’s-Hertogenbosch en Gilze en Rijen. Er wordt door de wachtende deelnemers overal met veel enthousiasme gereageerd op dit nieuws. Op dit moment staan er in totaal ruim 680 bomen op de bestellijsten, waaronder veel verschillende soorten hoogstamfruitbomen en solitaire bomen zoals eiken, beuken en walnoten. Daarnaast is er ruim 47.000 stuks bosplantsoen besteld, met inheemse soorten zoals rode en gele kornoelje, hazelaar, veldesdoorn, wilde appel en zoete kers maar ook lijsterbes, wilde peer en sleedoorn.

Een deelnemer krijgt voorafgaand aan het leveren van plantenmateriaal een mailtje waarin relevante informatie over het plantmateriaal op een rijtje wordt gezet. Zo wordt er verzocht om een zeiltje klaar te leggen op de oprit of voor het huis indien de eigenaar niet thuis is. De wortels van de planten wordt dan onder het zeiltje gelegd zodat ze niet uitdrogen. Indien de eigenaar wel thuis is, maar nog niet direct tijd heeft om de erfbeplanting te planten, wordt geadviseerd om de planten op te kuilen (het graven van kuilen en planten van materiaal). Verder wordt ook verwezen naar de infobladen waar plant- en beheerinstructies op te vinden zijn. Deze infobladen zijn hier te vinden.

KLIK HIER OM U AAN TE MELDEN OF KLIK HIER OM U AF TE MELDEN VOOR DEZE NIEUWSBRIEF
U KUNT DEZE NIEUWSBRIEF OOK ONLINE LEZEN INDIEN DEZE NIET GOED WORDT WEERGEGEVEN

ErvenPlus wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Noord-Brabant, Streekfonds Het Groene Woud, de Nationale Postcodeloterij, het Coõrdinatiepunt Landschapsbeheer, Orbis en de diverse gemeentes.

Provincie Noord Brabant        Streekfonds Het Groene Woud        Nationale Postcodeloterij        Co√∂rdinatiepunt Landschapsbeheer        Orbis