Brabants Landschap

Uilenwerk - nr. 114 - Maart 2016 (31/03/2016)

       maart 2016


Het is voorjaar!

Maar de start van het uilenseizoen begint pas echt als de provinciale jaaravond uilenbescherming is geweest. Dit jaar op 20 april in theater de Speeldoos in Vught. 

Deze avond laten we u uiteraard de resultaten van vorig seizoen zien. Met dank aan de inspanning van alle uilenbeschermers. Daarna start de lezing van Ben Koks over de velduil, haar bescherming en wat zij ons kan leren. De oprichter en directeur van Werkgroep Grauwe Kiekendief zal zijn verhaal vervolgen na de pauze. Als feestelijke afsluiting reiken we de oorkonde voor 'Uilenbeschermer van het jaar' uit. Het belooft weer een interessante en gezellige avond te worden.

Alle geïnteresseerden in uilenbescherming zijn van harte welkom. De uitnodiging, het programma en routebeschrijving zijn hier te downloaden.

 

Het is voorjaar!
 
Beleef de steenuilen-lente
 
Veilig werken voor uilenbeschermers
 
Jaarlijkse keuring valsets
 
De ladder op
 
Uilen krijgen compensatie
 
Dutje in een steenuilenkast
 
Beleef de steenuilen-lente

Al op 14 februari gingen de camera's van 'Beleef de Lente' aan. Drie van de zes camera's zijn gericht op een Brabantse steenuilenkast. Rond deze kast is al volop activiteit door een steenuilenpaar.
In de nacht van 21 maart werd op film vast gelegd hoe het vrouwtje door het mannetje werd verleid met een rups. De grootte van de prooi maakt klaarblijkelijk weinig uit om de liefde tussen de partners te bekrachtigen. Die ene rups was voldoende om het vrouwtje tot een paring te verleiden. Toch was diezelfde Brabantse man niet helemaal zeker van zijn zaak. Vrouw moet ook weten dat het in de kast goed toeven is, voor haarzelf en voor de jonkies. De liefde die spreekwoordelijk door de maag gaat. En dus bracht het mannetje in de vroege ochtend van 21 maart voor de zekerheid een dikke vogel binnen.

Veilig werken voor uilenbeschermers

Net als vorig jaar heeft Brabants Landschap voor uilenbeschermers een cursus ‘Veilig werken op hoogte’ georganiseerd. Een cursus voor de ‘vaste’ klimmer van een uilenwerkgroep. 18 uilenbeschermers deden mee aan de theorieavond en praktijkochtend.

Tijdens de theorieavond lag de nadruk op het herkennen van onveilige situaties en het kennis maken met de materialen. Een klimuitrusting werd aangetrokken op de praktijkochtend. Op deze manier kon iedere deelnemer ervaren hoe het is om te klimmen met een valbeveiligingsset. 

 

 

Jaarlijkse keuring valsets

In totaal zijn er meer dan 100 valbeveiligingssets in omloop. We noemen dit klimmateriaal ook wel een valset. Er is een jaarlijks terugkerende verplichting om de valsets te keuren. Daarom werden ook dit jaar de valsets ingezameld. Dit is goed gegaan: op 6 sets na, is alles ingeleverd. Het ingeleverde materiaal is gekeurd en kan er weer een jaar tegen. Het doet goed om te zien dat groepen de sets steeds meer en beter gebruiken

Onze keurmeester kwam enkele dingen tegen waardoor sets helaas werden afgekeurd.
Sommige groepen hebben met alle goede bedoelingen hun naam geschreven op het harnas. Permanent markers bevatten weekmakers die het stiksel van het harnas aantasten, waardoor de fabrieksgarantie vervalt. Daarom wordt een beschreven harnas afgekeurd… Dit geldt ook voor de andere (beschreven) onderdelen. Niet doen dus.

Ook waren er sets die vochtig waren opgeborgen in een plasticzak of houten kist. Dit zorgt voor aantasting en verstikking van de materialen. Laat daarom natte spullen goed drogen voordat je ze opbergt.

Nu alle sets zijn gekeurd, worden deze zo snel mogelijk terugbezorgd.

Als er groepen zijn die behoefte hebben aan extra materiaal, dan kunnen ze dat per mail melden bij Marco Renes. Ook willen we dit jaar weer enkele cursussen organiseren voor het ‘Veilig werken op hoogte’. Heb je hier belangstelling voor, meld het dan ook bij Marco. Zijn mailadres is mrenes@brabantslandschap.nlBij voldoende aanmeldingen wordt een cursus ingepland.

De ladder op

Eerder schreven we in een editie van Uilenwerk over het gebruik van afstandhouders. Dit kan een hulpmiddel zijn om afstand te creëren tussen de ladder en de nestkast. We hebben gekeken naar de mogelijkheden van universele afstandhouders.

Verschillende bouwmarkten adverteren met universele afstandhouders, maar uit de praktijk blijkt dat ze niet altijd passen. Een universele afstandhouders bestaat vaak uit een veer die om de ladder heen klemt. Ze zijn gemaakt voor het gebruik tegen een vlakke muur in plaats van tegen een boom. Bij een kast die in een boom hangt is een (universele) afstandhouder dus niet bruikbaar. 
Het kan wel een goede en veilige oplossing zijn bij een kerkuilenkast die tegen een muur hangt en waar je de ladder vlak tegen de muur aan kan zetten. Kijk wel van te voren of de afstandhouder op de ladder past.

Niet alle groepen hebben eigen ladders. Soms maken ze gebruik van ladders van de gastgever. Toch is dit niet aan te raden. Je weet immers niet wat er met de ladder is gebeurd. Er kunnen verborgen gebreken zijn. Maar denk ook even na over de aansprakelijkheid, zeker bij een agrarisch bedrijf. Beter is het om te vertrouwen op een eigen ladder.

 

Uilen krijgen compensatie

De werkzaamheden van kerkuilenwerkgroep Tilburg bestaan niet alleen uit het plaatsen van uilenkasten en het inventariseren van broedgegevens. Bart en Nico van Tilburgse werkgroep zijn ook scherp op locaties waar biotoop van uilen mogelijk achteruit gaat door ruimtelijke ontwikkelingen. Zij houden bekendmakingen van de overheid in hun werkgebied in de gaten en haken proactief in op aanvragen van bouw of sloop. Eigenaren/initiatiefnemers zijn verplicht om verstoringen van beschermde soorten te compenseren. De kerkuil is zo'n beschermde soort. De uilenwerkgroep bemiddelt en zoekt naar compensatiemogelijkheden. Meestal betekent dit dat de eigenaar moet zorgen voor minstens 2 geschikte vervangingen. Dat kan zijn aan het bestaande gebouw of bij buren in de omgeving.

Aan de straat Vijfhuizen ten noorden van Tilburg moest een oude schuur plaats maken voor iets nieuws. Een adviesbureau deed in opdracht van de nieuwe eigenaar een ecologisch onderzoek. Bij de inventarisatie werden braakballen gevonden in de te slopen schuur: een roestlocatie van een kerkuil. Het adviesbureau adviseerde om het biotoop van roofvogels te vergroten, struweel aan te leggen naast de nieuwbouw. Maar waarom geen kastcompensatie dachten de mensen van de uilenwerkgroep? Zij maakte zich hard voor het ophangen van een kerkuilenkast. En dat lukte. Een geschikte plek voor een kast werk gevonden bij een boerderij in de buurt. Deze plek lag aan de rand van (of eigenlijk net buiten) het werkgebied van de uilenwerkgroep, waardoor het werkgebied van deze werkgroep met de compensatiemaatregeel werd vergroot. Goed nieuws, want er hingen nog niet zo veel kasten in de omgeving en er was wel potentie in het gebied.

 

Dutje in een steenuilenkast

Koos Elbers van IVN De Groene Overlaat trof een slapende steenmarter aan in een steenuilenkast.

Wanneer predatie plaats vind door een steenmarter in een steenuilenkast horen wij dat graag. Maak een beschrijving van wat er is gebeurd en stuur dit naar uilenbeschermingbrabant@gmail.com. Vermeld er ook bij in wat voor kast het plaats delict heeft plaats gevonden.

 

KLIK HIER OM U AAN TE MELDEN OF KLIK HIER OM U AF TE MELDEN VOOR DEZE NIEUWSBRIEF
U KUNT DEZE NIEUWSBRIEF OOK ONLINE LEZEN INDIEN DEZE NIET GOED WORDT WEERGEGEVEN

Deze nieuwsbrief is mede tot stand gekomen dankzij:   Nationale Postcode Loterij     Provincie Noord Brabant