Brabants Landschap

Nieuwsbrief Weidevogelwerk - nr. 15 - December 2014 (19/12/2014)

       December - 2014Fijne feestdagen!!!

Het duurt nog maar heel even. Nog een paar dagen en dan wordt het weer even wennen om overal 2015 te zeggen. Een korte terugblik op 2014 laat zien dat het een goed jaar is geweest voor de weidevogels. Er zijn meer legsels uitgekomen en jongen uitgevlogen dan in 2013 leek te zijn (aantallen en details zullen aan bod komen in het jaarverslag en op de jaaravond). Dit succes is met name te danken aan jou! Dankzij jouw inzet en enthousiasme is er goed samengewerkt aan beschermingsmaatregelen en zijn vele nesten en kuikens gespaard gebleven. We hopen dat je gemotiveerd het nieuwe jaar in gaat en dat ook komend jaar jouw inzet en liefde voor de weidevogels zich zal uitbetalen in veel uitgevlogen weidevogels. 

Foto's gezocht: Hebt u afgelopen seizoen iets leuks, verdrietigs of bijzonders omtrent weidevogels vast kunnen leggen op foto, of heeft u gewoon een paar hele mooie foto's die u graag wilt delen? Brabants Landschap is altijd op zoek naar leuke en mooie foto's welke voor het jaarverslag en/of in nieuwsbrieven gebruikt mogen worden. Foto's kunnen gemaild worden naar weidevogelbeschermingbrabant@gmail.com of indien de bijlagen te groot zijn om per mail verzonden te worden (>10 MB) kan gebruik worden gemaakt van www.wetransfer.com. Alvast bedankt voor de inzendingen!

 

Fijne feestdagen!!!
 
Groepspagina: maak je groep bekend!
 
Verdwenen kievit Paaldijk weer terecht
 
Rabobank deelt kerstcadeaus uit
 
Weidevogelgroepen wensen boeren fijne feestdagen
 
Najaarsoverleggen groepscoordinatoren
 
Provinciale jaaravond Weidevogelbescherming 2015
 
Groepspagina: maak je groep bekend!

Op de website van Brabants Landschap is een aparte pagina ingericht voor weidevogelgroepen. Klik hier om deze te bekijken. Elke groep krijgt op een eigen pagina de gelegenheid zich voor te stellen aan geïnteresseerden. De groepen die al gegevens hebben ingevoerd staan weergegeven op de kaart. Wanneer een nieuwe vrijwilliger via internet informatie zoekt, zal hij/zij op deze pagina terecht komen en kan deze persoon op een werkgroep klikken om meer informatie te krijgen. Daarom is het heel belangrijk dat alle groepen hun groepspagina invullen. Nu lijkt het net alsof daar waar niets is ingevoerd geen groep actief is. Op dit moment klopt ook het totaalplaatje nog niet. Om te zorgen dat de informatie de sfeer binnen de groep zo goed mogelijk weergeeft zal elke weidevogelgroep zelf een eigen pagina in moeten vullen! Grijp deze kans, verspreidt je naam en laat zien wie je bent en wat je doet!

U kunt uw eigen groepspagina aanmaken door het formulier aanmaken groepspagina te downloaden, in te vullen, en met foto’s via www.wetransfer.com naar msnelting@brabantslandschap.nl te sturen.

Voor meer informatie kun je terecht bij onze veldmedewerkers Marco, Anja of Willem. 

 

Verdwenen kievit Paaldijk weer terecht

Het maakte niet uit hoe, wanneer, of hoe laat je ging…hij was er altijd…de kievit aan de Paaldijk in Leende. Tot afgelopen zomer. Plotseling was de kievit, die vanaf 2011 altijd trots op zijn paal had gestaan verdwenen. Via de nieuwsbrief van Hei, Heg & Hoogeind, een twitterbericht van Jochem en een artikel in het weekblad ‘De parel van Brabant’ verspreidde het nieuws van de vermissing zich snel. Zo kwam het nieuws uiteindelijk ook terecht bij een man uit Heeze. Die kievit leek wel erg veel op de houten vogel die hij laatst tijdens een fietstocht bij de Paaldijk in de berm zag liggen. Omdat hij toen geen idee had waar het beeld vandaan kwam had hij de kievit mee naar huis genomen. Deze eerlijke man nam contact op met het Brabants Landschap, die het nieuws doorgaf aan Jac Seijkens, coördinator van de werkgroep Vogelwacht Paaldijk. Toen Jac de kievit op ging halen trof hij het beeld prachtig zwart geschilderd in de tuin van de vinder aan. Inmiddels is de kievit weer in oude glorie hersteld en staat hij weer dag en nacht te pronken op zijn paal aan de Paaldijk. 

Met de échte kievitten gaat het in Paaldijk helaas niet goed. Jac heeft het aantal kievitslegsels terug zien lopen van 140 in 2000 naar 14 in 2014. Intensivering van de landbouw en de hoge predatiedruk zorgen al decenia lang voor te weinig jonge aanwas.

 

Rabobank deelt kerstcadeaus uit

Rabobank Hart van Brabant draagt de samenleving een warm hart toe. Daarom organiseren we de actie ‘Hart voor elkaar’ ”, zo vermeld de website van Rabobank Hart van Brabant. In verschillende gemeenten stelt de Rabobank een budget beschikbaar wat verdeeld wordt onder plaatselijke verenigingen. Weidevogelgroep Schijndel zag deze vrijgevigheid van de Rabobank als een uitgelezen kans om nog een zakcentje voor de vereniging binnen te halen. In de stemperiode hebben zij van de 5793 Rabobankleden die gestemd hebben 102 stemmen ontvangen. Dat aantal stemmen is goed voor een donatie van €374,-. “We zijn heel blij verast met deze donatie”, verteld Wil Hettema (coördinator van Weidevogelgroep Schijndel), “met dit geld kunnen we het gebruik van de GPS systemen binnen onze werkgroep verder uitbreiden”.

Niet alleen Weidevogelgroep Schijndel heeft goed gebruik gemaakt van deze actie, ook onderstaande groepen hebben gemeld een donatie van de Rabobank te hebben ontvangen:

  • NBV Altenatuur
  • WBG Reusel – De Mierde
  • WBG Waalwijk

Gefeliciteerd allemaal. Een goed initiatief wat volgend jaar mogelijk ook door andere weidevogelgroepen overgenomen kan worden. 

Weidevogelgroepen wensen boeren fijne feestdagen

Nog maar een paar dagen en dan is het Kerstmis.  De tijd van het jaar waarin we net dat beetje meer om ons heen kijken, waarin we net wat meer rekening houden met elkaar, waarin we wat meer over hebben voor onze medemens, en de tijd waarin we nog eens nadenken over wat anderen voor ons doen. Oftewel, de tijd van het jaar om ook de boeren die mee willen werken aan het beschermen van Weidevogels een bedankje te sturen. 

Verschillende weidevogelgroepen hebben bijvoorbeeld het initiatief genomen hun boeren een kerstkaart te sturen. Maar er worden ook kerststollen verspreid. Op de foto is de mooie en leuke kaart van WVG Boerdonk te zien. We moedigen dit soort initiatieven van harte aan. De boeren zullen het als attent ervaren wat de band tussen boer en weidevogelbeschermer zeker ten goede zal komen.  

 

Najaarsoverleggen groepscoordinatoren

Zoals in de afgelopen 3 jaar een gewoonte is geworden kwamen ook dit jaar de groepscoördinatoren weer bijeen om het afgelopen beschermingsseizoen met elkaar te bespreken. Daarnaast is dit een goede gelegenheid voor Jochem om alle coördinatoren te informeren over regelingen en andere weidevogelzaken.

Nadat iedereen bij binnenkomst voorzien is van een lekkere kop koffie of thee krijgt elke coördinator de gelegenheid te vertellen hoe het afgelopen seizoen is verlopen. Hoe verliepen de beschermingsmaatregelen wat betreft de nesten en kuikens, hoe verliep de samenwerking en taakverdeling binnen de groep en zijn er nog bijzondere- of wetenswaardige gebeurtenissen voorgevallen? Deze terugblikken vormen de basis voor de tekststukjes bij de‘resultaten per groep’ in het jaarverslag. Het is altijd goed te horen hoe anderen zaken aanpakken. Hierbij gaat  uiteraard ook aandacht uit naar wat eventueel niet goed ging. Kuikenbescherming komt daarbij regelmatig aan bod. Door deelname aan de regeling ’Kansen voor de kievit’ krijgen kuikens meer kans om te overleven en op te groeien tot een gezonde jonge weidevogel. Aan dit project werd dan ook extra aandacht besteed tijdens de avonden. Daarnaast was er aandacht voor de gebieden waar Collectief weidevogelbeheer werd toegepast en was er uitleg over verbreding van soortbescherming (LAL). Hierin kunnen groepen hun bescherming richten op meerdere soorten binnen hun gebied. Zaken die gedurende deze overlegbijeenkomsten besproken zijn, zullen ook aan bod komen in het jaarverslag en op de jaaravond.

Alle coördinatoren bedankt voor de input! Ben je als vrijwilliger geïnteresseerd in de powerpointpresentatie van de avonden, neem dan contact op met je groepscoördinator.

 

Provinciale jaaravond Weidevogelbescherming 2015

Het is misschien nog wat ver vooruit, maar op woensdag 25 februari 2015 is het weer zover. De provinciale jaaravond weidevogelbescherming vindt dan weer plaats. Achter de schermen wordt al hard gewerkt aan het organiseren van deze avond en het publiceren van het weidevogelbescherming jaarverslag. Op de jaaravond zal onder andere worden teruggeblikt op de resultaten die afgelopen seizoen zijn behaald, worden interessante presentaties gegeven en is er uiteraard gelegenheid om andere weidevogelbeschermers te ontmoeten en bij te kletsen. Deze symbolische aftrap voor het nieuwe seizoen wordt gezellig afgesloten onder genot van een hapje en een drankje.

Op deze feestelijke en informatieve avond zijn zowel de (vrijwillige) weidevogelbeschermers, agrariërs als alle andere geïnteresseerden van harte welkom. De uitnodiging en het programma zal begin 2015 via de groepscoördinatoren verspreid worden. Deze avond wil je niet missen, dus noteer het vast in je agenda en geef het door aan eenieder die geïnteresseerd is in het beschermen van onze weidevogels. 

 

KLIK HIER OM U AAN TE MELDEN OF KLIK HIER OM U AF TE MELDEN VOOR DEZE NIEUWSBRIEF
U KUNT DEZE NIEUWSBRIEF OOK ONLINE LEZEN INDIEN DEZE NIET GOED WORDT WEERGEGEVEN

Deze nieuwsbrief is mede tot stand gekomen dankzij:   Nationale Postcode Loterij     Provincie Noord Brabant