Brabants Landschap

Nieuwsbrief Weidevogelwerk - nr. 14 - November 2014 (14/11/2014)

       November - 2014Weidevogelbescherming achter de schermen

November, een periode van het jaar waarbij je misschien niet zo snel aan weidevogelbescherming denkt. Toch gebeurt er achter de schermen van alles. Zo worden de alarmtellingen van grutto, wulp en tureluur uitgewerkt, alle resultaten van het project Kansen voor de Kievit in een verslag gezet en worden de coördinatorenavonden georganiseerd. En natuurlijk wordt er nieuwsgierig gekeken naar de resultaten van het beschermingswerk in 2014. Bijna alle groepen hebben hun gegevens ingevoerd, en waarschijnlijk zijn de overige groepen daar inmiddels mee bezig. Over het algemeen zien de resultaten er goed uit! Maar, helaas zijn de aantallen bij enkele groepen weer verder terug gelopen. 

Natuurlijk wordt nu nog niet alles verklapt, anders wordt er niet meer uitgekeken naar het jaarverslag 2014! 

 

Weidevogelbescherming achter de schermen
 
Nog geen gegevens ingevoerd?
 
Tussen de seizoenen door...
 
Zwerfvuil
 
Verdubbeling vliegvlugge kievitkuikens
 
Nieuwe handleiding: legsels invoeren met je smartphone
 
Vertrouwen winnen
 
Europa geeft streek de groene ruimte
 
Weidevogel is thuis in Altena
 
Nog geen gegevens ingevoerd?

Van veel werkgroepen zijn de broedgegevens over het afgelopen seizoen binnen. Mochten de gegevens van jouw groep echter nog niet zijn ingevoerd, probeer dit dan zo snel mogelijk te doen via de landelijke database voor weidevogelgegevens. Bij vragen hierover kun je natuurlijk altijd terecht bij de veldmedewerker in jouw regio (Willem, Marco of Anja) of bij Jochem. Omdat dit invoeren maar één keer per jaar gedaan hoeft te worden, begrijpen we best dat het lastig kan zijn om te onthouden hoe het werkt. Bel ons dus gerust indien nodig! 

 

Tussen de seizoenen door...

Veel groepen doen meer dan weidevogels beschermen alleen. Een voorbeeld hiervan is de Weidevogelgroep Rooi. Zij komen regelmatig bewoners van verzorgingshuis Odendael ophalen voor een gezellige wandeling in de buitenlucht. 

Doet jouw groep ook leuke en zinvolle dingen buiten het broedseizoen? Laat het ons weten en stuur even een berichtje met een foto. Misschien staan jullie een volgende keer in “Weidevogelwerk”. 

Zwerfvuil

Ook Weidevogelgroep de Duinboeren zet zich extra in. Tijdens de Nationale zwerfvuildag (welke aan het begin van het seizoen plaats vindt) ruimen zij hun hele beschermingsgebied op. Bij deze een pluim voor de goede inzet van WVG Rooi en WVG Duinboeren!

 

 

Verdubbeling vliegvlugge kievitkuikens

In drie jaar tijd werden door Brabantse weidevogelbeschermers 82 contracten afgesloten met agrariërs ter bescherming van kievitkuikens op maïspercelen. De mais werd later ingezaaid om het uitkomstpercentage van de nesten te verhogen en er werden braakstroken aangelegd om de opgroeikansen voor de kuikens te verbeteren. Het resultaat van dit project "Kansen voor de Kievit" is hoopgevend! Bij speciale maatregelen op de akkers steeg het uitkomstpercentage van de kievitslegsels tot boven de 90% en het aantal kuikens dat vliegvlug werd verdubbelde ten opzichte van gebieden zonder speciale maatregelen. Dit mooie filmpje laat zien hoe de kievit op zo'n maïsakker terug gaat naar haar nest.

Speciale dank gaat uit naar alle weidevogelbeschermers die zich volledig vrijwillig hebben ingespannen om dit project tot een succes te maken. Zij sloten de overeenkomsten met hun boeren af en waren wekelijks tot dagelijks in het veld te vinden om het gedrag van de weidevogels te volgen. Het besef dat je alleen met goede gegevens de weidevogelbescherming kunt verbeteren wordt gelukkig met het jaar sterker. Het invullen van formuliertjes en het zetten van stippen op kaarten is voor praktijkmensen niet het meest populaire werk, maar toch wordt het gedaan!

Het volledige rapport is hier te lezen.

 

Nieuwe handleiding: legsels invoeren met je smartphone

Tijdens het afgelopen broedseizoen heeft Ton Hannink van weidevogelgroep de Duinboeren met veel plezier en succes de legsels binnen hun zoekgebied vastgelegd met behulp van zijn mobiele telefoon. Op de vraag of hij hiervoor een handleiding wilde schrijven was het antwoord een volmondig ja. En in no time viel de eerste versie in onze mailbox!

De handleiding loodst je stap voor stap en met veel beelden door het hele proces. Reuze handig, want je voert op deze manier alles al in het veld in, geen gedoe meer met witte boekjes en gegevens overnemen aan het eind van het seizoen. We zijn Ton heel dankbaar voor het werk wat hij hiervoor gedaan heeft, en we hopen natuurlijk dat veel vrijwilligers komend broedseizoen van deze mogelijkheid gebruik gaan maken. Wat je nodig hebt is een smartphone of I-pad met WiFi-verbinding en GPS-ontvanger. Maar, dat zit tegenwoordig op elke smartphone. Wil je alvast even oefenen tijdens de winter? Log dan in onder de testgroep (account NB65 en wachtwoord NB65). 

Mocht je van plan zijn om binnenkort een nieuw mobieltje te kopen, denk dan eens aan deze handige toepassing.

 

Vertrouwen winnen

Veel groepen kennen het wel: agrariërs met weidevogels op hun percelen, die niet aan weidevogelbescherming willen meewerken. Het is dan belangrijk om te proberen het vertrouwen van de agrariër te winnen en je in te leven in de situatie van de agrariër. Waarom zou hij niet mee willen werken?

Tijdens het teeltseizoen komt er van alles op hem af waar hij niet om gevraagd heeft, en het gebeurt allemaal ook nog eens in de drukste tijd van het jaar. Goede uitleg is dus belangrijk. Maak daarbij heel goed duidelijk dat hij altijd zelf bepaalt hoe ver hij wil gaan in het beschermen van de weidevogels. Dat hij indien gewenst anoniem kan deelnemen, en best een seizoen op proef mee kan doen. Geef wat bedenktijd en kom er later op terug.

Uit ervaring is bekend dat boeren die eerst de boot afhouden soms binnen een seizoen kunnen veranderen in de meest medewerkende boer die je je maar kunt wensen. Het loont vaak echt om te overleggen, te proberen er achter te komen waar de onzekerheden zitten, de ruimte te bieden om te stoppen als het niet mocht bevallen, en vooral ook: je enthousiasme voor weidevogels over te brengen. De tijd tussen de broedseizoenen is daarvoor misschien wel het meest geschikt! 

Tip: Door juist een jaarverslag of kerstkaart bij deze agariërs af te geven, zorg je voor een betere basis voor samenwerking in de toekomst. Veel groepen (Altenatuur, Laarbeek, Reusel, Vught, ed) hebben hier al goede ervaringen mee opgedaan.

Europa geeft streek de groene ruimte

Dit was de titel van het symposium wat het Coördinatiepunt Landschapsbeheer in samenwerking met ZLTO en BPG op 11 september organiseerde. Alle weidevogelgroepen waren uitgenodigd om eens wat meer te horen over de complexe materie. Verschillende sprekers gaven uitleg over het thema, het nieuwe beleid in 2016 voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Ook weidevogelcoördinator Jochem Sloothaak heeft zijn zegje gedaan en benadrukte hoe onmisbaar vrijwilligers zijn voor samenwerking met boeren, het beschermen van de akker- en weidevogels, het meten van de effectiviteit en draagvlak in de streek.

’s Middags volgde een mooie en interessante excursie in de Vughtse Gement. Op drie plaatsen in het gebied werd even stilgestaan, nml. bij Natuurmonumenten in verband met het project voor de pimpernelblauwtjes, bij de Stichting de Duinboeren in verband met de het collectief weide- en akkervogelbeheer en bij de Weidevogelgroep de Duinboeren in verband met de bescherming in de praktijk. Voor dit laatste onderdeel waren Wim Dieden en Ton de Peffer present om te vertellen over het gebied, de soorten die er voorkomen, hoe het zoeken en monitoren van weidevogelnesten in zijn werk gaat en hoe ze rekening houden met predatie. Eenmaal terug bij ZLTO in ’s-Hertogenbosch werd onder het genot van een hapje en een drankje deze leuke en informatieve dag.

De presentatie van Jochem en andere sprekers op de dag zijn hier te vinden.

 

Weidevogel is thuis in Altena

Zo luidde de kop boven een artikel in het Brabants Dagblad woensdag 22 oktober, waarin Len Bruining (Coördinator van de weidevogelwerkgroep en bestuurslid van Altenatuur) vertelt dat het niet goed gaat met de weidevogels. Intensivering van de landbouw speelt hierin een aanzienlijke rol. In het Land van Heusden en Altena gaat het echter steeds beter met de weidevogels. Met name de kievit doet het goed. “Het toepassen van collectief beheer en rustzones is zeker een stap in de goede richting”. Voor de kievit en scholekster helpt het ook dat nesten voor bewerking van de bouwgrond met grond en al opgeschept worden, om erna op dezelfde locatie teruggeplaatst te worden. Behalve deze maatregelen spelen de enthousiaste vrijwilligers en de goede samenwerking met ANV Altena - Biesbosch een belangrijke rol bij de bescherming van de weidevogels. In de laatste jaren hebben zich telkens nieuwe enthousiaste leden bij de Werkgroep Weidevogel Bescherming aangesloten. Dit komt deels door het succes, maar ook zeker door de publiciteit die de groep opzoekt.

KLIK HIER OM U AAN TE MELDEN OF KLIK HIER OM U AF TE MELDEN VOOR DEZE NIEUWSBRIEF
U KUNT DEZE NIEUWSBRIEF OOK ONLINE LEZEN INDIEN DEZE NIET GOED WORDT WEERGEGEVEN

Deze nieuwsbrief is mede tot stand gekomen dankzij:   Nationale Postcode Loterij     Provincie Noord Brabant