Brabants Landschap

Nieuwsbrief Uilenwerk - nr. 106 - Juli 2014 (17/07/2014)

       Juli - 2014De mooiste tijd van het jaar!

Voor mensen die van uilen houden zijn juni en juli eigenlijk de mooiste maanden van het jaar! Je ziet dan waar je op hoopt: jonge uiltjes die voor het eerst op ontdekking gaan. En dit jaar was het op veel erven raak! Als er 4-5 jonkies 'uit de kast komen' is dat even schrikken voor de koolmezen en merels op het erf, maar voor liefhebbers is het een lust voor het oog.

"Ik ga hier 's ochtends altijd een uurtje voor het raam zitten, om te kijken wat de steenuiltjes nu weer uithalen"

We mogen van geluk spreken dat meer dan 5.000 gastgevers en ruim 250 uilenbeschermers hier zo goed met elkaar samenwerken. De één zorgt voor een optimaal erf, de ander voor controle en onderhoud van de broedplaats.         

 

   • De mooiste tijd van het jaar!

   • Ervenonderzoek bijna voltooid

   • Kastcontroles: jij of ik?

   • Kippen en gastgever van slag

   • Verse kikkerbilletjes

   • Uiltje Rinus

   • Een dagje bijpraten in Rijsbergen

Ervenonderzoek bijna voltooid

Afstudeerders Marjolein, Tom en Martijn onderzochten voor Brabants Landschap 77 Brabantse erven. Om inrichtingsadvies te kunnen geven aan erfeigenaren met steenuilennestkasten (gastgevers) is het namelijk van belang om de biotoopelementen in de nabije omgeving te bestuderen. Zo kan beter bepaald worden wat steenuilen helpt, maar ook wat ze bedreigt. Onder begeleiding van HAS KennisTransfer werd deze omvangrijke opdracht uitgevoerd. Binnenkort zal het eindrapport verschijnen met de resultaten van hun erfscans en waarin ook de top 3 van de beste Brabantse steenuilerven is opgenomen. Hieronder vast een stukje uit het voorwoord:

 "In de afgelopen zes maanden zijn wij actief geweest met het inventariseren van het leefgebied van de steenuil. Het was een unieke en mooie ervaring om zó veel verschillende erven te mogen bezoeken, maar minstens zo mooi waren de ervaringen met de betrokken gastgevers en uilenbeschermers. Vanwege de betrokkenheid en alle hulp willen we alle mensen en organisaties bedanken die ons hebben geholpen met het verwezenlijken van ons onderzoeksrapport!"

 

Kastcontroles: jij of ik?

In het broedseizoen, maar ook kort daarvoor zijn uilen erg gevoelig voor verstoring. Zeker een uil die op de eieren zit, zal de nestkast sneller verlaten als hij verstoord wordt. Er zijn vele voorbeelden waarbij dit slecht heeft uitgepakt. Daarom is het belangrijk om de nestkast tijdens het broedseizoen zo veel mogelijk met rust te laten. Dat geldt voor snoeiwerkzaamheden van de boom waarin hij hangt, het verbouwen van het schuurtje, maar zeker ook voor nestkastcontroles. Vandaar dat veel uilenwerkgroepen er voor kiezen om alleen te controleren als ze zeker weten dat er jongen in de nestkast zitten. Dan komen de verstoorde uilen bijna altijd terug naar de nestkast. Toch is dat nog niet zo eenvoudig, want uilen starten ieder jaar op een ander moment met broeden. Als er veel voedsel is, beginnen ze vroeger dan wanneer er nauwelijks prooien zijn. Zo was het dit jaar allemaal een stuk vroeger dan gemiddeld. Het moment van controleren en bovendien hoe de controles uitgevoerd worden is iets wat de uilenwerkgroep het beste weet. Zij zijn uitgerust met gekeurd klimmateriaal en zijn gewend om een ladder op te klimmen. 

Wij roepen gastgevers daarom op om nooit op eigen houtje in een nestkast te gaan kijken, maar dat liever over te laten aan de uilenbeschermers in jouw regio. Mocht je het controleren van kasten nou zó mooi vinden, dat je de verleiding niet kan weerstaan? Sluit je dan aan bij één van de uilenwerkgroepen. Ze kunnen uw hulp goed gebruiken! 

Op de foto rechtsonder is te zien dat jonge steenuilen zich verschuilen onder het schuilplankje achter één van hun ouders. Bij een goede kastcontrole drukken ze zich achterin de nestkast tegen elkaar aan, maar verlaten de nestkast niet. Zo wordt de verstoring tot een minimum beperkt! 

 

Kippen en gastgever van slag

Op één van de erven in het werkgebied van de werkgroep Vught waren jonge kerkuilen te zien. Terwijl juist de indruk bestaat dat de uiltjes juist langer in de kast blijven (waarschijnlijk omdat er voldoende muizen aangevoerd worden door de ouders), had deze jonge kerkuil de kast (te) vroeg verlaten. Het betreft hier een broedsel met maarliefst 6 jongen! De gastgever wist niet wat hij zag en heeft er dit maffe filmpje van gemaakt. Op advies van de uilenwerkgroep van de eigenaar heeft ze de uil naar een veilige plek geloodst waar de honden er niet bij konden. Als je goed luistert hoor je naast de paniekerige kippen ook dat de kerkuil "knipt" met de snavel als hij stil zit. 

De uilenwerkgroep Vught is op zoek naar mensen die hun team tijdens het broedseizoen een handje willen helpen! Zelf interesse? Of ken je iemand? Stuur dan even een email naar coördinator Sietske van Maren via sietskevanmaren@gmail.com.

Verse kikkerbilletjes

Toon Onderstijn van de Natuurwerkgroep Liempde plaatste dit jaar een simpel cameraatje voor één van z'n nestkasten. Na het terugkijken van de beelden bleek dat dit broedpaartje nauwelijks muizen naar binnen sleepte, maar iets heel anders....... De jonge steenuilen worden verwend met een streekeigen delicatesse uit het Dommeldal: verse kikkerbilletjes!
 
Bekijk hier de beelden.
 
Toon verzamelt trouwens al jaren braakballen en pluist die uit met jeugd (dmv speciale pluistabel) of stuurt ze op naar de Zoogdiervereniging. Op die manier werd de aanwezigheid van de waterspitsmuis aangetoond. Een bijzondere watergebonden muizensoort, die anders lastig te ontdekken valt. 

 

Uiltje Rinus

In Brabant zijn minimaal drie doorwinterde uilenbeschermers actief met de naam Rinus. Sterken uit Oirschot, Van den Boomen uit Middelbeers en Punt uit Genderen. Dit zijn alledrie prachtige figuren, maar de laatste beleefde dit seizoen een wel heel mooie ervaring.

Even een berichtje van deze leuke, emotionele ervaring. Ik was laatst op kastcontrole bij ons in het Land van Heusden en Altena en dan vraag ik altijd de mensen er bij te zijn. Nou, en op dit erf was het gelukkig raak met de steenuilen. Dus, ik heb één van die jonkies uit de kast geplukt en laten zien. Toen vroeg ik aan het meisje van drie jaar of ze hem misschien even wilde vast houden. En ja, ze antwoordde gelijk dat ze dat wel wilde. Wij foto's gemaakt en ze was helemaal onder de indruk joh! Dus die moeder vraagt hoe het uiltje dan moet gaan heten. En wat denk je? Ze zegt zo spontaan zonder twijfel: "Rinus, het is uiltje Rinus!" Dat geloof je toch niet? Ik heb getuigen erbij dat het echt waar is! Prachtig om te zien hoe ze zonder angst met het uiltje omging. Daar doen we het ook een beetje voor hè!

 v.g. RINUS !!!!!!! 

 

Een dagje bijpraten in Rijsbergen

Eén keer per jaar wordt er een dag georganiseerd voor de 'trekkers' van de Brabantse uilenwerkgroepen. Als dank voor de vele uurtjes die deze mensen vrijwillig in het uilenwerk stoppen, maar ook om weer even bij te praten met collega's. Dit jaar waren we met 30 groepscoördinatoren een dagje te gast in het werkgebied van Uilenbeschermer van jaar 2014: Martin van Leest. Hoewel het gebied rond Rijsbergen en Breda versnipperd is geraakt door boomteelt en glastuinbouw is het nog altijd een goede regio voor steen- en kerkuilen. De groep heeft een goede relatie met de gemeente en de gastgevers en probeert samen met hen de bescherming zou goed mogelijk uit te voeren. Een impressie van de dag is hier te vinden.

KLIK HIER OM U AAN TE MELDEN OF KLIK HIER OM U AF TE MELDEN VOOR DEZE NIEUWSBRIEF
U KUNT DEZE NIEUWSBRIEF OOK ONLINE LEZEN INDIEN DEZE NIET GOED WORDT WEERGEGEVEN

Deze nieuwsbrief is mede tot stand gekomen dankzij:   Nationale Postcode Loterij     Provincie Noord Brabant