Brabants Landschap

Nieuwsbrief Uilenwerk - nr. 104 - Maart 2014 (01/04/2014)

       April - 2014Broedseizoen al begonnen

Zo slecht en koud het weer vorig jaar was rond deze tijd (gemiddeld 2,5°C in maart), zo mooi en warm is het dit jaar. De vogels zijn al druk aan het zingen en de eerste jonge kerkuilen zijn een feit! Het broedseizoen is dus al begonnen en we zijn erg benieuwd hoe het dit jaar zal verlopen. 

Voor de komende nummers van “Uilenlwerk” zijn bijdragen uit het veld zeer welkom. Heb je een item, stuur dan een email naar uilenbeschermingbrabant@gmail.com. Ook als je zelf niet zo’n schrijver bent maar wel een interessant onderwerp hebt horen we het graag! 

 

   • Broedseizoen al begonnen

   • Eerste kerkuilei

   • Jaaravond

   • Groene Handdruk

   • Aanpassing hectometerpaaltjes

   • Boek 'Natuur aan huis'

   • Braakballen

Eerste kerkuilei

Het eerste ei van de kerkuil is al gelegd! Rinus van den Boomen zag op zijn webcam in Oostelbeers op 26 februari al een ei. Een paar dagen later werden er nog twee andere eieren gelegd. Dit is vergeleken met vorige jaren erg vroeg. Vorig jaar broedde dezelfde kerkuil namelijk pas op 26 juni. In een andere nestkast uit de regio (ook met webcam) bleken zelfs al jongen in de nestkast te zitten! Maar, ook in Uden blijkt een kerkuil al aan het broeden te zijn. Of het nu aan het mooie weer ligt of dat de muizenstand veel hoger is dan in 2013 is nog onbekend. Maar houdt de uilen dus in de gaten, want wie weet zijn er al meer uilen aan het broeden!

Jaaravond

De jaaravond vindt dit jaar plaats op woensdagavond 23 april in de Speeldoos in Vught. Naast de terugblik op het seizoen is er dit jaar ook een mooie, amuserende lezing over bijgeloof, verhalen en symboliek rond uilen door Thijs Caspers (auteur van oa het werk 'Landgoederen in Brabant' en het kwartaalblad van Brabants Landschap). Verder wordt de oorkonde weer uitgereikt aan de ‘Uilenbeschermer van het jaar’. Iedereen die betrokken is bij de uilenbescherming is van harte welkom! Definitief programma en uitnodiging volgt.

 

Groene Handdruk

Op donderdag 13 februari werd de Groene Handruk uitgereikt aan Christien Hermsen, coördinator van de ransuilen in Brabant. De prijs is een initiatief van de Duurzame Driehoek en zal besteed worden aan aan de bescherming van de ransuilen, met name aan foldermateriaal om de ransuil meer bekendheid te geven, maar ook aan kunstnesten om de ransuil van broedgelegenheid te voorzien. 
Voor een deel van het geld zijn kunstnesten voor de ransuil gedoneerd aan Uilenwerkgroep Dongemond. Namens Uilenwerkgroep Dongemond waren Peter Verwaters en Dennis Maas aanwezig afgelopen donderdag tijdens de uitreiking van de Groene Handdruk. Uit handen van Christien Hermsen kregen zij twee kunstnesten aangeboden. Ook Brabants Landschap heeft drie kunstnesten beschikbaar gesteld. Deze nesten zullen een mooie bestemming in de gemeente Geertruidenberg gaan krijgen, met dank aan de Duurzame Driehoek en de Ransuilenwerkgroep van IVN Oisterwijk. Een mooi voorbeeld van samenwerking tussen de verschillende werkgroepen.

Oisterwijk in beeld heeft opnamen gemaakt van het geheel. 

 

Aanpassing hectometerpaaltjes

Bij de kerkuil vallen veel verkeersslachtoffers. Het is zelfs de belangrijkste oorzaak van sterfte. Dit wordt veroorzaakt door de manier van jagen. In de bermen zitten namelijk veel muizen. De kerkuil maakt vaak gebruik van hectometerpaaltjes langs de kant van de weg, als uitkijkpost of rustplaats. Tijdens het jagen steekt hij regelmatig de weg over op een hoogte van nog geen één a twee meter, omdat hij nooit direct omhoog wegvliegt. Door het laagvliegen is het risico op een botsing met auto's groot, maar een vleugbreuk is ook zo gebeurd door de luchtwerveling van een vrachtwagen.

In Friesland zal er aankomende zomer gestart worden met een pilot onderzoek van 2 jaar in Drachten met aangepaste hectomererpaaltjes. Hierbij wordt bovenop de paaltjes een buisje geplaatst die ronddraait als de uil erop gaat zitten. Hierdoor 'valt' de uil er telkens vanaf en gaat op een andere plek zitten. Daarom zullen er 3m hoge ´zitpalen´ geplaatst worden in de berm als vervangende zitplaatst. Bij de aangepaste paaltjes zullen camera´s geplaatst worden om de werking te kunnen bepalen. 

Boek 'Natuur aan huis'

De KNNV-uitgeverij en Vogelbescherming hebben het initiatief genomen om - bij voldoende voorinschrijvingen - het inspiratieboek: 'Natuur aan huis' uit te geven. "Het wordt een prachtig boek van en voor bevlogen erfbewoners en andere natuurliefhebbers. Vol met tips hoe je het gehele jaar nog meer kunt genieten van je erf of tuin. 25 unieke erven vormen het decor van bijzondere erfvogels en laten zien wat je kunt doen om ze op je erf te krijgen. Maar in het boek lees je ook tips voor vlinders, bijen, egels en nog veel meer dieren. Veel van die tips zijn ook leuk om samen met de (klein)kinderen te doen”, omschrijft auteur Hans Peeters.

Dit kijk- en ideeënboek over natuurvriendelijke erven in Nederland en Vlaanderen is nu via voorinschrijving met korting van 15% verkrijgbaar. Wie het boek koopt, draagt tegelijkertijd financieel bij aan de bescherming van onze erfvogels. Wanneer per 15 juli 2014 1.000 mensen hebben vooringetekend, kan het boek geproduceerd worden. U kunt zich via deze link voorintekenen. 

 

Braakballen

Naast het controleren van nestkasten op eieren en jonge uilen, is ook het verzamelen van braakballen van belang. Vanaf 2002 doet de Zoogdiervereniging namelijk al onderzoek naar de verspreiding van muizen en spitsmuizen met behulp van braakballen. Dit zijn voornamelijk braakballen van kerkuilen aangezien dit échte muizenspecialisten zijn, die bovendien geen voorkeur hebben voor een bepaalde muizensoort. Door het verzamelen van braakballen en deze op te sturen naar de Zoogdiervereniging kan er een de vespreiding van muizen en spitsmuizen in kaart worden gebracht. Meer informatie over dit project en de resultaten zijn hier te vinden.

KLIK HIER OM U AAN TE MELDEN OF KLIK HIER OM U AF TE MELDEN VOOR DEZE NIEUWSBRIEF
U KUNT DEZE NIEUWSBRIEF OOK ONLINE LEZEN INDIEN DEZE NIET GOED WORDT WEERGEGEVEN

Deze nieuwsbrief is mede tot stand gekomen dankzij:   Nationale Postcode Loterij     Provincie Noord Brabant